άνθρωποι ζουν ήδη low budget
στην Ελλάδα.

άνθρωποι ζουν ήδη
low budget
στην Ελλάδα.

 Έλληνες ζουν κάτω από το όριο

της φτώχειας.

 Έλληνες ζουν
κάτω από το όριο

της φτώχειας.

 

 

Για αυτούς, το low budget
δεν είναι επιλογή.

Για αυτούς, το low
budget δεν είναι
επιλογή.

Είναι επιβίωση.

1.000.000

άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν
μόνο 300€ για να βγάλουν τον
μήνα.

άνθρωποι στην Ελλάδα

έχουν μόνο 300€

για να βγάλουν τον μήνα.

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Μάρτιος 2020
Sc r oll